Aukšto slėgio plovyklos naudojimo instrukcija

Sukūrė: Administratorius Pubblikuojama: Aukšto slėgio plovykla Publikavimo data: 2017-12-04 Topai: 2722 Komentarai: 0

Aukšto slėgio plovyklos naudojimo instrukcija

Aukšto slėgio plovyklos naudojimo instrukcija


Prieš pradėdami naudotis aukšto slėgio plovykla, atidžiai perskaitykite ir griežtai laikykitės instrukcijos nurodymų.

A) Pagrindiniai reikalavimai:

Rūpestingai perskaitykite šią instrukciją. Susipažinkite su aukšto slėgio plovyklos valdymu ir tinkamu naudojimu.

Plovyklą naudokite tik pagal paskirtį. Šio agregato naudojimas ne pagal paskirtį yra pavojingas ir gali jį sugadinti.

Neleiskite plovykla naudotis vaikams ir asmenims, kurie nesusipažinę su šia instrukcija. Vietiniai įstatymai, gali riboti naudotojo amžių.

  • Niekada nesinaudokite plovykla, jei šalia yra vaikų ir gyvūnų
  • esate išgėręs vaistų ar kitų preparatų, kurie trukdo susikaupti ir mažina reakciją.

Įsidėmėkite!!!

Naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir pavojus, kurie gali kilti dėl netinkamo plovyklos naudojimo.

B)Paruošimas darbui:

1. Sumontuokite aukšto slėgio plovyklą: užmaukite rankeną, uždėkite ratus, surinkite aukšto slėgio purkštuvą, prisukite gumines atramas.

2.Variklio paruošimas darbui:

Naujos aukšto slėgio plovyklos variklis nėra užpildytas alyva. Todėl, pirmiausia užpilkite alyvos į variklį. Mes rekomenduojame naudoti variklinę alyvą SAE 30W, skirtą benzininiams 4-takčiams varikliams. Alyvos lygiui matuoti yra naudojama alyvos lygio matuoklė. Alyvos lygis turi siekti matuoklės žymę (H). Neperpilkite!!! Per didelis alyvos kiekis gali sugadinti variklį.

Svarbu: Pirmos 10 darbo valandų yra labai svarbios. Naudokite tik 75% visos variklio apkrovos, nes tuo metu naujo variklio dalys prisitrina. Po pirmų penkių darbo valandų pakeiskite variklio alyvą. Kiekvieną kartą prieš pradedant darbą patikrinkite alyvos lygį. Kas 25 darbo valandas pakeiskite variklio alyvą, išvalykite oro filtrą. Reikalui esant pakeiskite uždegimo žvakę.

3. Aukšto slėgio siurblio paruošimas darbui:.

1.Prieš pradėdami naudoti aukšto slėgio plovyklą, patikrinkite siurblio alyvos lygį. Tam yra skirta „akutė“ siurblio korpuso šoninėje dalyje. Tinkamas alyvos kiekis ½. Jei alyvos siurblyje nėra,-užpilkite. Mes rekomenduojame naudoti alyva 15W/40 be plaunančių priedų(oil no detergent),- skirtą aukšto slėgio siurbliams. Kad iš aukšto slėgio siurblio neišbėgtų alyva, transportuojant, alyvos užpilymo-išleidimo anga, užsukama laikinu kaiščiu. Prieš pradėdami naudotis aukšto slėgio plovykla, išsukite laikiną kaištį ir įsukite raudonos spalvos siurblio alyvos išsiplėtimo bakelį. Svarbu: naudojimas su užsuktu laikinuoju kaiščiu, gali sugadinti aukšto slėgio siurblį.

Svarbu: po pirmų 20 darbo valandų, pakeiskite siurblio alyvą ir praplaukite aukšto slėgio siurblį. Išpilkite siurblio alyvą, įpilkite žibalo šiek tiek mažiau rekomenduojamos normos ir leiskite siurbliui laisva eiga dirbti 30-60 sekundžių. Išpilkite žibalą ir įpilkite naujos alyvos.

Kas 100 darbo valandų keiskite siurblio alyvą ir kartokite praplovimo procedūrą. Naudojamos alyvos kiekis yra nurodytas aukšto slėgio plovyklos aprašymo knygelėje.

C)Užvedimas:

4. Įpilkite į kuro baką benzino. Benziną naudokite ne maženio kaip 91 oktaninio skaičiaus.

5. Prijunkite vandens tiekimo ir aukšto slėgio purkštuvo žarnas. Naudokite filtrą , kad vanduo į siurblį būtų tiekiamas švarus. Vandens padavimo srovė turi būti 1,4 Bar. Jei norite, kad aukšto slėgio plovykla trauktų vandenį iš talpos, pašalinkite orą iš aukšto slėgio siurblio, pripildami į vandens tiekimo žarną vandens.

6.Pasukite raudoną variklio užvedimo jungiklį į padėtį (ON), atidarykite benzino tiekimo kranelį, uždarykite oro padavimo sklendę.

7. Užkurkite variklį traukdami variklio užvedimo virvelę, tuo pačiu metu laikykite aukšto slėgio purkštuvą atidarytą, kad susidaręs užkūrimo metu slėgis nesugadintų aukšto slėgio siurblio. Užsikūrus varikliui atidarykite oro sklendę.

8. Keiskite aukšto slėgio antgalius tik išjungę aukšto slėgio purkštuvą. Nelaikykite aukšto slėgio purkštuvo nukreipęs į save arba į kitus žmones, nes stipri vandens srovė gali sukelti pavojingus sužalojimus.

Svarbu:

Aukšto slėgio plovyklos eksploatavimo ir saugumo taisyklių nesilaikymas, gali padaryti žalos aplinkai ir žmogui. Eksploatacijos taisyklių pažeidimai, gali sugadinti aukšto slėgio plovyklą arba jos sudėtines dalis. Už gedimus atsiradusius netinkamos eksploatacijos eigoje gamintojas , bei pardavėjas , -neatsako. Už tinkamą įrenginio eksploataciją atsakingas vartotojas.

Šaltinis: https://techmarkt.eu

Žymės: technic

Palikti komentarą