Benzininio generatoriaus naudojimo ir aptarnavimo instrukcija

Sukūrė: Administratorius Pubblikuojama: Naudojimo instrukcija Publikavimo data: 2016-11-05 Topai: 2991 Komentarai: 1


Prieš pradėdami naudotis generatoriumi WESTCRAFT IG-2000 atidžiai perskaitykite žemiau nurodytas ekspluatavimo taisykles:

1.Prieš užvesdami generatorių atlikite šiuos veiksmus:

a) Patikrinkite ar agregatas stovi ant plokščios plokštumos (stovi vertikaliai). b) Patikrinkite alyvos lygį.(netaikoma dvitakčiams varikliams)

c) Patikrinkite kuro lygį. (kuro ir alyvos santykio reikšmės turi būti nurodytos ant kuro bako kamštelio, tik dvitakčiams varikliams)

d) Tikrinkite ir valykite oro filtrą kas 40 valandų. Daugiausiai po 100 darbo valandų pakeiskite oro filtrą

2.Agregato užvedimas:

a)Pastatykite kuro padavimo kranelį į padėtį «ON»

b)Uždarykite oro padavimo sklendę

c)Nustatykite generatoriaus užvedimo jungiklį į padėtį «ON»

d)Kelis kartus lėtai , tam kad kuras patektų į karbiuratorių, mechaninio starterio pagalba prasukite variklį.

e)Naudodami didesnę jėgą reikiamu kampu traukdami mechaninį starterį užkurkite variklį.

f)Kelias minutes pašildykite variklį ir atidarykite oro sklendę.

Tik atlikus aukščiau išvardytus veiksmus prie generatoriaus galima jungti elektrinius įrenginius.

Dėmesio:

Pirmos 20 darbo valandų yra labai svarbios, tuo metu variklis prisitrina, neperkraukite agregato tuo laikotarpiu.

Įrenginiai turintis elektros variklius paleidimo metu naudoja net iki 2-jų kartų daugiau galios. Įsidėmėkite tai. Atsiminkite, kad įjungti įrenginius reikia hierarchijos tvarka galingesnius pradžioje, vėliau silpnesnius.

3.Agregato išjungimas:

a)Atjunkite visus elektros įrenginius.

b)Išjunkite generatorių pastatydami generatoriaus išjungimo mygtuką į padėtį «OFF»

c)Nustatykite kuro padavimo kranelį į padėtį «OFF»

Generatorius išjungtas.

SAUGUMO INSTRUKCIJA Laikykitės žemiau pateiktų nurodymų, kad išvengti sužeidimų bei agregato sugadinimo.

1.Naudokitės agregatu tik gerai vėdinamose vietose, (išmetamosios dujos nuodingos žmogui bei gyvūnams).

2.Nenaudokite agregato uždarose patalpose be ventiliacijos.

3.Nenaudokite agregato šlapiose sąlygose, pvz. ant sniego, lyjant ant drėgno pagrindo (nesilaikant galima patirti sužeidimą elektros srove).

4.Nejunkite agregato prie namų tinklo be įžeminimo.

DĖMESIO! – agregatas negali būti prijungtas prie namų tinklo be išankstinio išorinio tinklo atjungimo.

5.Agregatą laikykite ne arčiau nei 1 metras nuo sienų ir 2 metrai nuo lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.

6.Pilant kurą niekuomet nerūkykite netoliese..

7.Veikiant agregatui niekuomet nepilkite degalų ar alyvos. Išpradžių sustabdykite agregatą o tik paskui pilkite kurą ar alyvą.

8.Pildydami neprapilkite kuro. Jei prapylėte kurą gerai jį nušluostykite.

9. Darbo metu pasirūpinkite, kad agregatas būtų vertikalioje padėtyje.

10.Veikiant agregatui vaikus ir gyvūnus laikykite atokiai.

 11.Nelieskite vidinių agregato dalių veikimo metu arba iškart išjungus. Saugokitės kad nepriliestumėte duslintuvo, kuris yra karštas.

 4.Baigiamosios nuostatos:

1.Generatoriaus SK 1800 saugumo taisyklių nesilaikymas, gali pridaryti žalos aplinkai ir žmogui. Ekspluatacijos taisyklių pažeidimai, gali sugadinti elektrinę bei mechaninę generatoriaus dalį. Už gedimus atsiradusius netinkamos ekspluatacijos eigoje gamintojas , bei pardavėjas , -neatsako.

2.Už tinkamą įrenginio ekspluataciją atsakingas vartotojas.

Žymės:

Komentarai

Parašė 2016-11-13 11:06:45 Parašė Jurijus Komentaro nuoroda
Buvo tikrai naudinga perskaityti šią instrukciją. Kadangi nesuprantu nei vokiškai nei angliškai, tai yra gera pagalba tinkamai eksploatuojant generatorių

Palikti komentarą